Boards of Directors

2016-2020

Mr. Gunjal Rajendra Keruji

Mr. Gunjal Rajendra Keruji

Director

9960592751

Mrs. Dighe Sulabhatai Shivajirao

Mrs. Dighe Sulabhatai Shivajirao

Director

9040556560

Mr. Giri Srikant Kailashi

Mr. Giri Srikant Kailashi

Expert Directorr

9970067647

Mr. Wale Daulat Nandu

Mr. Wale Daulat Nandu

Expert Director

9404976998

Mr. Jagtap Shivaji Ratan

Mr. Jagtap Shivaji Ratan

Director

9921261197

Mr. Phad Kachru Jayaram

Mr. Phad Kachru Jayaram

Director

9922946838

Mr. Thorat Sanjay Nivrutti

Mr. Thorat Sanjay Nivrutti

Director

9850547528

Mr. Khemnar Laxman Gajanan

Mr. Khemnar Laxman Gajanan

Director

96239 33141

Mr. Phad  Balasaheb Shivram

Mr. Phad Balasaheb Shivram

Director

9158634726

Mr. Shinde Babasaheb Suryabhan

Mr. Shinde Babasaheb Suryabhan

Director

9850547785

Mr. Shinde Nanasaheb Gangadhar

Mr. Shinde Nanasaheb Gangadhar

Director

9822372592

Mr. Shaikh Nisar Bashir

Mr. Shaikh Nisar Bashir

Director

9822018925

Mr. Kajale Rajendra Janakiram

Mr. Kajale Rajendra Janakiram

Director

9881330311

Mr. Sonawane Gorakshnath Laxman

Mr. Sonawane Gorakshnath Laxman

Director

985052996

Mr. Gunjal Subhash Bhimashankar

Mr. Gunjal Subhash Bhimashankar

Director

9766365312

Mr. Supeker Kisan Ramji

Mr. Supeker Kisan Ramji

Director

98222990681

Mrs. Abhang Sunita Suresh

Mrs. Abhang Sunita Suresh

Director

9860509965

Awards And recognitions

अमृतवाहिनी बँकेने एन.पी.ए प्रमाण कमी राखल्याबद्दल अहमदनगर जिल्हा बँक्स असोशिएशन तर्फे पुरस्कार स्वीकारताना बँकेचा अधिकारी वर्ग.